Piotr Bochiński

Kilka ogólników

Urodziłem się, mieszkam i pracuję w Warszawie. Jestem absolwentem warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Przez lata związany byłem z różnymi aktywnościami ruchowymi, głównie ze sztukami walki. Od pierwszego kontaktu w roku 2004, wszystkie powyższe aktywności porzuciłem dla tanga.

Ja a tango

Tangowe szlify zdobywałem pod okiem dziesiątek par nauczycielskich w Polsce i zagranicą, w tym w Argentynie. Od 2009 roku, we współpracy z najlepszymi polskimi tanguerami, uczę tanga – udzielam lekcji grupowych, indywidualnych, prowadzę warsztaty w całym kraju (uczyłem we wszystkich największych ośrodkach tangowych: w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Łodzi oraz wielu mniejszych miastach), współorganizuję weekendowe i wakacyjne wyjazdy poświęcone tangu.
Od początku swojej przygody z tangiem biorę czynny udział w życiu warszawskiej społeczności miłośników tanga oraz propaguję tango występami w telewizjach regionalnych i ogólnopolskich, udzielając wywiadów radiowych i w prasie, biorąc udział w międzynarodowych projektach unijnych, dając pokazy w Polsce i zagranicą.

Parę ciekawostek

  • Szkoliłem z zakresu tanga kadrę nauczycielską Egurrola Dance Studio.

  • Mam przyjemność i zaszczyt dostawać rokrocznie personalną inwitację na odbywające się cyklicznie w Niemczech, Włoszech, Szwajcarii oraz innych krajach międzynarodowe, elitarne zloty miłośników tanga.
  • Nigdy wcześniej ani obecnie nie miałem kontaktu z innymi formami tańca, dzięki czemu moje tango pozostaje wolne od naleciałości, nawyków czy zapożyczeń z obcych form.
  • Uczestniczyłem jako nauczyciel w niezwykłym wydarzeniu warsztatowym jakim były Improwizacje Tangowe.
  • Zapraszany byłem wielokrotnie jako nauczyciel z polskiej strony w międzynarodowych projektach unijnych.