O nas

Tangowe siły połączyliśmy w roku 2012…

…by dzielić się doświadczeniem wynikającym z naszego procesu tangowego rozwoju. Staramy się inspirować naszych uczniów tym, co dla nas samych jest niezbędne, istotne czy pociągające. Dążymy do tego, by nasza technika ewoluowała w stronę coraz większej ergonomii, wygody oraz estetycznej prostoty. Rozwijamy wrażliwość na muzykę, stale poszukujemy bardziej efektywnych metod nauczania.

 Tango pojmujemy (przede wszystkim)…

…jako zjawisko taneczne, które przy określonych zasadach, podlega nieustannej ewolucji a choć nurty reprezentowane przez młodszą generację są nam bliższe, szanujemy tradycję i staramy się włączyć ją w nasz taniec. Eksplorujemy możliwości wynikające z wielości stylów tanga i specyficznej dla nich mechaniki ruchu, dlatego nigdy nie zdecydowaliśmy się na obranie określonej gatunkowo drogi. Cenimy i podziwiamy tancerzy de salon czy escenario, ale zachwyt ten popycha nas raczej do czerpania inspiracji niż zamknięcia się w jednym systemie.

…jako zjawisko społeczne, żyjące dzięki milongom – spotkaniom taneczno towarzyskim poświęconym tangu.

Czego uczymy?

Naszym nadrzędnym celem jest przygotowanie adeptów tanga do aktywnego udziału w milongach. W tym celu szczególny nacisk kładziemy na świadomość ciała jako podstawę techniki tanga, muzykalność czyli spójność między muzyką a ruchem oraz szacunek dla współtańczących rozumiany jako umiejętność dostosowania nawigacji na parkiecie do dynamicznie i stale zmieniającej się sytuacji. Te trzy aspekty tanga to klucz otwierający dialog partnerów. Dialog, bo w tradycyjnym podziale ról w tangu szukamy raczej dwóch różnych gatunków aktywności niż strony czynnej i biernej.

Jak uczymy?

Lekcje planujemy bardzo skrupulatnie. Dużą wagę przykładamy do wnikliwej analizy detali, choć nie obca jest nam także synteza, na przykład odtwarzanie w ciele czy ruchu abstrakcyjnego wzorca. Szczególny nacisk kładziemy na naukę zrozumienia mechaniki komunikacji w parze, nie uczymy kopiowania ruchu.

Zazwyczaj pracujemy w małych grupach z podziałem na stopień zaawansowania.